Spring naar inhoud

Definitief ontwerp

“Op de plaats van het oude bouwdepot aan de Meeuwenlaan willen wij een aantrekkelijk bloemenveld met hoogteverschillen creëren om overtollig regenwater te verwerken. Hiermee bereiken we: een vrolijke uitstraling bij binnenkomst van de wijk, het versterken van de biodiversiteit (o.a. vlinders en bijen), en het klimaatbestendig maken van de wijk.” -Indiening buurtbudget Oud-Noord 2021

Op de kaart is het toekomstige totaalbeeld van het grasveld tussen de Meeuwenlaan en Zamenhofstraat te zien.  Op de legenda kan je zien wat er allemaal op de kaart staat. De ligging van de wadi en de bloemenzee wordt weergeven met zeven bloemvelden. Door de bloemenzee heen liggen looppaden.

Ook zijn er technische aspecten zichtbaar, zoals de rioolputten, straatkolken, de ligging van de rioolbuizen en de waterbergbezinkbak. Deze hebben invloed op de liggingen van de bloemenwadis en bloemenvelden.

Onderaan de volgende afbeeldingen wordt ook de verhoging van het maaiveld en het te zaaien bloemmengsel nader toegelicht. Mocht je hier nog meer details over willen bekijken, dan is het uitvoerend document te downloaden. Klik bovenaan op Uitvoering en vervolgens op download uitvoeringsdocument.

Maaiveld verhoging principe bloemvelden

 

 

Drie van de zeven bloemvelden worden verhoogd. Namelijk de 2 bloemvelden die rondom de vuilbakken liggen en het langgerekte bloemveld langs de Meeuwenlaan. Deze zullen alle drie volgens hetzelfde principeprofiel verhoogd worden. In de doorsnede is te zien hoe het bloemveld rondom de vuilbak verhoogd wordt. De hoogte ten opzichte van het maaiveld wordt +0,5 meter. Dit zorgt ervoor dat de vuilbakken uit het zicht vallen.

Bloemvelden en bloemmengsels

Door de Cruydt hoek zijn er 3 verschillende bloemzaadmengsels geleverd. Op de kaart is aangegeven waar deze mengsels respectievelijk gezaaid dienen te worden. G2 Bloemrijk graslandmengsel voor zwaardere grond is in oranje op de kaart gearceerd. Dit bloemmengsel groeit wat hoger dan de andere twee en zullen op de verhoogde oppervlakte gezaaid worden. Een combinatie van G5 bloemrijk bermenmengsel en N3 bijenmengsel voor klei- en leemgrond is in groentint op de kaart gearceerd. Het grasveld heeft een regulier maaibeleid en dient te worden bijgehouden zodat de looppaden goed beloopbaar blijven.

De vaste planten lijst van NL Bloeit en de soorten waaruit de bloemmengsels bestaan zijn te vinden in het uitvoeringsdocument of door hieronder de website links aan te klikken voor het desbetreffende bloemmengsel:

Vaste plantenlijst NL bloeit
G2 Bloemrijk graslandmengsel
G5 bloemrijk bermenmengsel
N3 bijenmengsel voor klei- en leemgrond

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren